PAPIRKONTORET
Et kontor for ord, pap & papir. Og et samarbejde mellem kunstner Bodil Nygaard og arkitekt Sidsel Effersøe.
Papirkontoret arrangerer workshops på skoler, biblioteker m.m.
og kobler fortælling og modelbyggeri.
www.papirkontoret.dk