MITHOOD 2010
Projektet består af to dele: vandring og workshop. På vandringen går børnene på opdagelse i lokalområdet med udgangspunktet i sanseoplevelser og viden om områdets arkitektur, historie, steder og rum. I workshoppen tegnes og bygges forslag til hvad der kan tilføres området.
Projektet udarbejdet for Børn og Unge, Århus kommune.
Kulturby2017. Børnekulturhuset i Århus.
www.boernekulturaarhus.dk