BYG OG FILM 2011/12
Undervisning på Århus billed- og medieskole.
www.aarhusbilledogmedieskole.dk