ARKITEKTURVÆRKSTED 2009/2010
Undervisning på Århus billed- og medieskole.
www.aarhusbilledogmedieskole.dk